Skoč na obsah Skoč na menu

dis.sk - detektívna informačná služba

 • Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
 • Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
 • Ochrana majetku pri preprave
 • Prevádzkovanie zabezpečovacieho alebo
  poplachového systému...
Čítaj viac
 • Činnosť obchodných detektívov
 • Pátranie po veciach a osobách
 • Pomoc pri vymáhaní pohľadávok
 • Pomoc pri riešení rodinných, majetkových
  alebo osobných problémoch...
Čítaj viac
 • Zabezpečenie, projekcia a montáž zabezpečovacieho,
  monitorovacieho alebo poplachového systému
 • Výber techniky a metodické usmerňovanie na jej obsluhu.
 • Ochrana osoby a miestností pred neoprávneným
  odpočúvaním...
Čítaj viac