Kontaktujte nás v prípade záujmu o knihy SBS a my Vás informujeme o možnostiach ich objednania e-mailom disza@dis.sk alebo na telefonicky 041/7631 208.

Evidencia zmlúv o poskyt. BS a techn. služby
2,88€
Evidencia osôb
2,88€
Evidencia zásahov
3,60€
Evidencia služieb
2,88€
Inšpekčná kniha dozoru
2,64€
Kniha prevzatia a odovz. služby
2,88€
Ev. kniha motor. vozidiel
2,40€
Ev. kniha návštev
2,40€
previous arrow
next arrow
Slider

Záznamové knihy

(predáva spol. ASISTENT CONSULTING COMPANY s.r.o.)

Číslo

Písmeno

Názov

Cena bez DPH (Euro)

DPH (Euro)

Spolu (Euro)

1

2A

Záznamová Kniha držiteľa skup. A zbrojnej licencie, údaje o zbraniach kateg. A až C

3,00

0,60

3,60

2

2B

Záznamová Kniha držiteľa skup. A zbrojnej licencie, údaje o strelive do zbraní kateg. A až C

3,00

0,60

3,60

3

2C 4D

Záznamová Kniha držiteľa skup. A a C zbrojnej licencie , údaje o predaných zbr. Kateg. D

3,00

0,60

3,60

4

3A

Záznamová Kniha držiteľa skup. B zbrojnej licencie, údaje o zbraniach kateg. A až C

3,00

0,60

3,60

5

3B

Záznamová Kniha držiteľa skup. B zbrojnej licencie, údaje o strelive do zbraní kateg. A až C

3,00

0,60

3,60

6

4A

Záznamová Kniha držiteľa skup. C zbrojnej licencie, údaje o nakupovaných a predávaných zbraniach kat. A až C

3,00

0,60

3,60

7

4B

Záznamová Kniha držiteľa skup. C zbrojnej licencie, údaje o držanom strelive do zbraní kateg. A až C

3,00

0,60

3,60

8

4C

Záznamová Kniha držiteľa skup. C zbrojnej licencie, údaje o predanom strelive do zbraní kateg. A až C

3,00

0,60

3,60

9

4E

Záznamová Kniha držiteľa skup. C zbrojnej licencie, údaje o prepravovaných zbraniach kateg. A až C a strelive do týchto zbraní

3,00

0,60

3,60

10

5A 8A

Záznamová Kniha držiteľa skup. D, E, F zbrojnej licencie na vypožičiavanie a prenájom zbraní, údaje o držaných zbraniach kateg. A až C

3,00

0,60

3,60

11

5BC

Záznamová Kniha držiteľa skup. D zbrojnej licencie na vypožičiavanie a prenájom zbraní, údaje o vydávaných a prijímaných zbraniach kat. A až C

3,00

0,60

3,60

12

7AB

Záznamová Kniha držiteľa skup. D zbrojnej licencie na úschovu zbraní a streliva, údaje o uschovaných zbraniach kateg. A až C a strelive

3,00

0,60

3,60

13

8BC

Záznamová Kniha držiteľa skup. E,F zbrojnej licencie, údaje o vydávaných a prijímaných zbraniach kateg. A až C

3,00

0,60

3,60

14

8D

Záznamová Kniha držiteľa skup. E,F zbrojnej licencie, údaje o držanom strelive do zbraní kateg. A a ž C

3,00

0,60

3,60

15

8EF

Záznamová Kniha držiteľa skup. E,F zbrojnej licencie, údaje o vydávanom a prijímanom strelive do zbraní kateg. A až C

3,00

0,60

3,60

16

9

Záznamová Kniha držiteľa skup. G zbrojnej licencie, evidencia o zbraniach kateg. A až C

3,00

0,60

3,60

17

10

Záznamová Kniha držiteľa skup. F zbrojneho preukazu a držiteľa skup. G zbrojnej licencie, evidencia o strelive do zbraní kateg. A až C

3,00

0,60

3,60

18

11

Záznamová Kniha evidencie strelného prachu

3,00

0,60

3,60

19

12

Záznamová Kniha evidencie zápaliek

3,00

0,60

3,60