Knihy

Kontaktujte nás, v prípade záujmu o knihy SBS, e-mailom fakturacie@dis.sk alebo telefonicky na 041/7631 208 a my Vás informujeme o možnostiach ich objednania.

Knihy SBS

(predáva spol. Detektívna Informačná Služba s.r.o.)

Číslo

Názov

Cena bez DPH (Euro)

DPH (Euro)

Spolu (Euro)

1

Evidencia zmlúv o poskyt. BS a techn. Služby

2,40

0,48

2,88

2

Evidencia osôb

2,40

0,48

2,88

3

Evidencia zásahov

3,00

0,60

3,60

4

Evidencia služieb

2,40

0,48

2,88

5

Inšpekčná kniha dozoru

2,20

0,44

2,64

6

Kniha prevzatia a odovzdania služby

2,40

0,48

2,88

7

Evidencia motorových vozidiel

2,00

0,40

2,40

8

Evidenčná kniha návštev

2,00

0,40

2,40

Záznamové knihy

(predáva spol. ASISTENT CONSULTING COMPANY s.r.o.)

Číslo

Písmeno

Názov

Cena bez DPH (Euro)

DPH (Euro)

Spolu (Euro)

1

2A

Záznamová Kniha držiteľa skup. A zbrojnej licencie, údaje o zbraniach kateg. A až C

3,00

0,60

3,60

2

2B

Záznamová Kniha držiteľa skup. A zbrojnej licencie, údaje o strelive do zbraní kateg. A až C

3,00

0,60

3,60

3

2C 4D

Záznamová Kniha držiteľa skup. A a C zbrojnej licencie , údaje o predaných zbr. Kateg. D

3,00

0,60

3,60

4

3A

Záznamová Kniha držiteľa skup. B zbrojnej licencie, údaje o zbraniach kateg. A až C

3,00

0,60

3,60

5

3B

Záznamová Kniha držiteľa skup. B zbrojnej licencie, údaje o strelive do zbraní kateg. A až C

3,00

0,60

3,60

6

4A

Záznamová Kniha držiteľa skup. C zbrojnej licencie, údaje o nakupovaných a predávaných zbraniach kat. A až C

3,00

0,60

3,60

7

4B

Záznamová Kniha držiteľa skup. C zbrojnej licencie, údaje o držanom strelive do zbraní kateg. A až C

3,00

0,60

3,60

8

4C

Záznamová Kniha držiteľa skup. C zbrojnej licencie, údaje o predanom strelive do zbraní kateg. A až C

3,00

0,60

3,60

9

4E

Záznamová Kniha držiteľa skup. C zbrojnej licencie, údaje o prepravovaných zbraniach kateg. A až C a strelive do týchto zbraní

3,00

0,60

3,60

10

5A 8A

Záznamová Kniha držiteľa skup. D, E, F zbrojnej licencie na vypožičiavanie a prenájom zbraní, údaje o držaných zbraniach kateg. A až C

3,00

0,60

3,60

11

5BC

Záznamová Kniha držiteľa skup. D zbrojnej licencie na vypožičiavanie a prenájom zbraní, údaje o vydávaných a prijímaných zbraniach kat. A až C

3,00

0,60

3,60

12

7AB

Záznamová Kniha držiteľa skup. D zbrojnej licencie na úschovu zbraní a streliva, údaje o uschovaných zbraniach kateg. A až C a strelive

3,00

0,60

3,60

13

8BC

Záznamová Kniha držiteľa skup. E,F zbrojnej licencie, údaje o vydávaných a prijímaných zbraniach kateg. A až C

3,00

0,60

3,60

14

8D

Záznamová Kniha držiteľa skup. E,F zbrojnej licencie, údaje o držanom strelive do zbraní kateg. A a ž C

3,00

0,60

3,60

15

8EF

Záznamová Kniha držiteľa skup. E,F zbrojnej licencie, údaje o vydávanom a prijímanom strelive do zbraní kateg. A až C

3,00

0,60

3,60

16

9

Záznamová Kniha držiteľa skup. G zbrojnej licencie, evidencia o zbraniach kateg. A až C

3,00

0,60

3,60

17

10

Záznamová Kniha držiteľa skup. F zbrojneho preukazu a držiteľa skup. G zbrojnej licencie, evidencia o strelive do zbraní kateg. A až C

3,00

0,60

3,60

18

11

Záznamová Kniha evidencie strelného prachu

3,00

0,60

3,60

19

12

Záznamová Kniha evidencie zápaliek

3,00

0,60

3,60

Scroll to top