Diskrétna linka detektívnej služby +421 917 960 218

Kontaktujte nás telefonicky

tel.: 041/7631 208, 7003 168, 0918 675 616

fax: 041/7631 208

E-mailom

disza@dis.sk

Nájdete nás na adrese

Detektívna Informačná Služba, s.r.o.

Antona Bernoláka 51

010 01  Žilina

Zodpovedna osoba za ochranu osobných údajov
JUDr. Ing. Radoslav Kuffa, mail: dpo@dis.sk

Zamestnanci spoločnosti Detektívna Informačná Služba s.r.o., Žilina majú možnosť oznámiť korupčné správanie e-mailom na adrese oznameniekorupcie@dis.sk
Zamestnanci môžu kontaktovať túto adresu i anonymne.