Diskrétna linka detektívnej služby +421 917 960 218

📞 Kontaktujte nás telefonicky

041/7631 208

041/7003 168

0918 675 616

 

📧 E-mailom

disza@dis.sk

 

📠 Pošlite fax

041/7631 208

Naša adresa

Detektívna Informačná Služba, s.r.o.
Antona Bernoláka 51
010 01  Žilina

Zodpovedna osoba za ochranu osobných údajov
JUDr. Ing. Radoslav Kuffa, mail: dpo@dis.sk

Zamestnanci spoločnosti Detektívna Informačná Služba s.r.o., Žilina majú možnosť oznámiť korupčné správanie e-mailom na adrese oznameniekorupcie@dis.sk
Zamestnanci môžu kontaktovať túto adresu i anonymne.