Pravidelne organizujeme Kurzy SBS

ZÁPIS NA KURZ SBS PRÁVE PREBIEHA ✍️

Prihláste sa na kurz telefonicky

📱 0940 178 278 - Žilina

📱 0905 880 127 - Bratislava

alebo emailom

📧 disza@dis.sk

📍 NAVŠTÍVTE NÁS OSOBNE NA NIEKTOROM Z NAŠICH PRACOVÍSK:
v Žiline 🗺️ ulica A. Bernoláka 51 - Dom Odborov
v Bratislave 🗺️ ulica Kazanská č. 30 (P. Biskupice)

  • cena kurzu SBS pre získanie preukazu typu „S“ Bratislava = 200€ (už aj so správnymi poplatkami)
  • cena kurzu SBS pre získanie preukazu typu „S“ Žilina = 206€ (už aj so správnymi poplatkami)
  • zabezpečovanie kvalitných lektorov na prednáškovú činnosť v oblasti bezpečnostných služieb
  • bezplatné zabezpečenie kvalitnej literatúry na odbornú prípravu pre získanie preukazu odbornej spôsobilosti
  • psychologická podpora pri skúškach
  • odborné prednášky sú vykonávané pracovníkmi Polície a odborníkmi v tejto oblasti, ktorí majú právnické vzdelanie
  • počas činnosti nášho školiaceho zariadenia sme vyškolili rádovo tisíce pracovníkov bezpečnostných služieb s 94% úspešnosťou na skúškach, ktorí úspešne vykonali skúšku odbornej spôsobilosti a obdržali preukaz na výkon detektívnej a strážnej služby. Títo občania momentálne vykonávajú prácu v strážnych a detektívnych službách na území SR.

Sledujte nás na facebooku 👍

Static overlay
KURZ SBS - možnosť zapísať sa 👨‍🏫
BRATISLAVA - prebieha zápis na júlový kurz. Kontakt: 0905 880 127.
ŽILINA - od 1.7.2024, ešte prebieha zápis. Kontakt: 0940 178 278. ✅

Training Programs

 • Preparation of employees and applicants for security and detective services
 • Competence examination by Ministry of Internal affairs of SR is provided byour company
 • Police officers and experts in security area, with legal education give lectures
 • We have prepared more than 8500 security officers with 96 % success rate during competence examination and received license for security and detective services. These people are still successful employees in security companies.
 • Training programs are in training facilities in Slovak and Czech Republic
 • We also provide lectures in customers companies

Kurzy SBS | Kurzy odbornej spôsobilosti

PRIHLÁSTE SA TELEFONICKY

📱 0940 178 278

EMAILOM 

📧 disza@dis.sk

OSOBNE NA NAŠOM PRACOVISKU

v Žiline📍 ulica A. Bernoláka 51 - Dom Odborov

v Bratislave📍 ulica Kazanská č. 30 (P. Biskupice)

Scroll to top