Kurzy SBS

Kurzy SBS v ŽILINE

PRIHLÁSTE SA NA KURZ TELEFONICKY

📱 0918 675 616

EMAILOM 

📧 disza@dis.sk

ALEBO OSOBNE V ŽILINE 

🗺️ ulica A. Bernoláka 51 - Dom Odborov

Kurzy SBS v BRATISLAVE

PRIHLÁSTE SA na kurz TELEFONICKY

📱 0905 880 127

EMAILOM 

📧 disza@dis.sk

ALEBO OSOBNE V BRATISLAVE

🗺️ ulica Kazanská č. 30 (P. Biskupice)

TERMÍNY NAJBLIŽŠÍCH KURZOV SBS
📌 ŽILINA: od 11. 1. 2021 - distančne
📌 BRATISLAVA: od 11. 1. 2021 - distančne
Slider
 • zabezpečovanie kvalitných lektorov na prednáškovú činnosť v oblasti bezpečnostných služieb
 • ak ste nezamestnaný, možnosť získania preukazu SBS zadarmo 0€ - preplatenie kurz cez Úrad práce ako rekvalifikačný kurz (REPAS)
 • bezplatné zabezpečenie kvalitnej literatúry na odbornú prípravu pre získanie preukazu odbornej spôsobilosti
 • psychologická podpora pri skúškach
 • odborná príprava je vykonávaná jeden krát do mesiaca pre získanie preukazu typu „S“, pre typ "P" podľa počtu uchádzačov
 • odborné prednášky sú vykonávané pracovníkmi Polície a odborníkmi v tejto oblasti, ktorí majú právnické vzdelanie
 • počas činnosti nášho školiaceho zariadenia sme vyškolili rádovo tisíce pracovníkov bezpečnostných služieb s 94% úspešnosťou na skúškach, ktorí úspešne vykonali skúšku odbornej spôsobilosti a obdržali preukaz na výkon detektívnej a strážnej služby. Títo občania momentálne vykonávajú prácu v strážnych a detektívnych službách na území SR.

Training Programs

 • Preparation of employees and applicants for security and detective services
 • Competence examination by Ministry of Internal affairs of SR is provided byour company
 • Police officers and experts in security area, with legal education give lectures
 • We have prepared more than 8500 security officers with 96 % success rate during competence examination and received license for security and detective services. These people are still successful employees in security companies.
 • Training programs are in training facilities in Slovak and Czech Republic
 • We also provide lectures in customers companies
Scroll to top