Kurz SBS v ŽILINE  -  od 3.2.2020

A. Bernoláka 51 (Dom Odborov), kontakt: 0918 675 616, e-mail: disza@dis.sk,  osobne

Kurzy SBS v BRATISLAVE, ul. Kazanská 30 (Pod. Biskupice)

najbližší kurz SBS:  február 2020. Kontakt: 0905 880 127

  • zabezpečovanie kvalitných lektorov na prednáškovú činnosť v oblasti bezpečnostných služieb
  • bezplatné zabezpečenie kvalitnej literatúry na odbornú prípravu pre získanie preukazu odbornej spôsobilosti
  • psychologická podpora pri skúškach
  • odborná príprava je vykonávaná jeden krát do mesiaca pre získanie preukazu typu „S“, pre typ "P" podľa počtu uchádzačov
  • odborné prednášky sú vykonávané pracovníkmi Polície a odborníkmi v tejto oblasti, ktorí majú právnické vzdelanie
  • počas činnosti nášho školiaceho zariadenia sme vyškolili rádovo tisíce pracovníkov bezpečnostných služieb s 94% úspešnosťou na skúškach, ktorí úspešne vykonali skúšku odbornej spôsobilosti a obdržali preukaz na výkon detektívnej a strážnej služby. Títo občania momentálne vykonávajú prácu v strážnych a detektívnych službách na území SR.

 

Ak ste nezamestnaný, možnosť preplatiť kurz cez Úrad práce ako rekvalifikačný kurz (REPAS).