TERMÍNY NAJBLIŽŠÍCH KURZOV SBS
📌 ŽILINA: od 20.7.2020
📌 BRATISLAVA: júl 2020
Slider

Kurzy SBS v ŽILINE

📍 ul. A. Bernoláka 51 (Dom Odborov)

📞 kontakt: 0918 675 616

📧 e-mail: disza@dis.sk

Kurzy SBS v BRATISLAVE

📍 ul. Kazanská č. 30 (P. Biskupice)

📞 kontakt: 0905 880 127

  • zabezpečovanie kvalitných lektorov na prednáškovú činnosť v oblasti bezpečnostných služieb
  • bezplatné zabezpečenie kvalitnej literatúry na odbornú prípravu pre získanie preukazu odbornej spôsobilosti
  • psychologická podpora pri skúškach
  • odborná príprava je vykonávaná jeden krát do mesiaca pre získanie preukazu typu „S“, pre typ "P" podľa počtu uchádzačov
  • odborné prednášky sú vykonávané pracovníkmi Polície a odborníkmi v tejto oblasti, ktorí majú právnické vzdelanie
  • počas činnosti nášho školiaceho zariadenia sme vyškolili rádovo tisíce pracovníkov bezpečnostných služieb s 94% úspešnosťou na skúškach, ktorí úspešne vykonali skúšku odbornej spôsobilosti a obdržali preukaz na výkon detektívnej a strážnej služby. Títo občania momentálne vykonávajú prácu v strážnych a detektívnych službách na území SR.

Ak ste nezamestnaný, možnosť preplatiť kurz cez Úrad práce ako rekvalifikačný kurz (REPAS).