Strážna služba

🛡️ Hľadáte prácu v SBS?

Pripravíme vás na ňu.
Organizujeme odbornú prípravu na prácu v strážnej službe.
Zavolajte k nám na číslo:

📲 0940 178 278

Static overlay
KURZ SBS - možnosť zapísať sa 👨‍🏫
BRATISLAVA - prebieha zápis na júnový kurz. Kontakt: 0905 880 127.
ŽILINA - od štvrtku 16.5.2024, ešte prebieha zápis. Kontakt: 0940 178 278. ✅
 • Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvislé zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom (klasická strážna služba alebo skryté pozorovanie).
 • Ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach (klasická strážna služba alebo skryté pozorovanie).
 • Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste (strážna služba v objektoch a závodoch).
 • Ochrana majetku pri preprave (doprovod za pomoci ochranky vo vozidle alebo za doprovodu iného vozidla).
 • Ochrana prepravy majetku a osoby (doprovod za pomoci ochranky vo vozidle alebo za doprovodu iného vozidla).
 • Ochrana osoby (osobných strážcov vo vozidle, na podujatiach, v byte).
 • Zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia (športové podujatia, futbal, hokej, predvolebné kampane, koncerty).
 • Vypracovanie plánu ochrany (vypracovanie plánu ochrany objektu, buď strážnou službou alebo zabezpečovacími systémami).
 • Prevádzkovanie zabezpečovacieho alebo poplachového systému.

Security services

 • Protection of property (classic security service or surveillance)
 • Protection of property on publicly accessible places (classic security service or secret surveillance)
 • Protection of property industrial buildings or places similar
 • Protection of transport of property (guards in vehicle or another vehicle following)
 • Protection of transfer of property and persons (guards in vehicle or another vehicle following)
 • Protection of persons (personal guards in vehicle, events, apartment)
 • Providing security during assemblies of people, especially meetings, celebrations, sport or cultural events
 • Working out security plan (working out plan of security for buildings by security officers or security systems)
Scroll to top