• Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvislé zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom (klasická strážna služba alebo skryté pozorovanie).
  • Ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach (klasická strážna služba alebo skryté pozorovanie).
  • Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste (strážna služba v objektoch a závodoch).
  • Ochrana majetku pri preprave (doprovod za pomoci ochranky vo vozidle alebo za doprovodu iného vozidla).
  • Ochrana prepravy majetku a osoby (doprovod za pomoci ochranky vo vozidle alebo za doprovodu iného vozidla).
  • Ochrana osoby (osobných strážcov vo vozidle, na podujatiach, v byte).
  • Zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia (športové podujatia, futbal, hokej, predvolebné kampane, koncerty).
  • Vypracovanie plánu ochrany (vypracovanie plánu ochrany objektu, buď strážnou službou alebo zabezpečovacími systémami).
  • Prevádzkovanie zabezpečovacieho alebo poplachového systému.