Technická služba

  • Zabezpečenie, projekcia a montáž zabezpečovacieho, monitorovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo chránenej osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby, zmluvný a pozáručný servis, revízie predmetných zabezpečovacích systémov.
  • Možnosť výberu techniky a metodické usmerňovanie na obsluhu techniky.
  • Ochrana osoby a miestností pred neoprávneným odpočúvaním.
  • Kompletné prezretie Vašich priestorov pomocou najmodernejších monitorovacích zariadení na vyhľadávanie odpočúvacích zariadení.
  • Pri osobnom kontakte a oboznámení s Vašimi požiadavkami vypracujeme komplexný projekt ochrany pred neoprávneným odpočúvaním pomocou najmodernejších autorušičiek, telef. scramblerov, generátorov bieleho šumu, GSM rušičiek a rôznymi druhmi širokopásmových scanerov, detektorov infra a laserového žiarenia.

Security systems

  • Provision, projection and installation of security equipment (monitoring systems, alarms) Evaluation of possible break to secure objects, places or persons, contract guaranteed and after-guarantee services. Revisions of security systems.
  • Possibility to choose equipment and manuals for these systems.
  • Illegal eaves dropping protection of persons and property
  • Complete inspection of property with high-end anti-bugs systems.
  • After personal contact and acquaintance of your demands, we will elaborate complex project to prevent eaves dropping with high-end phone scramblers generators of white hum and with many kinds of infra and laser radiation detectors.
Scroll to top